BOME

Kalite KontrolKlinik laboratuvarlarda güvenilir sonuç almak ve hataları minimize etmek; toplam kalite yönetiminin etkinliği ile mümkündür. Toplam kalite yönetiminin analitik aşamasındaki en önemli süreçler; birbirini tamamlayan iç kalite kontrol (İKK) ve dış kalite değerlendirmeleridir (DKD). İKK genellikle laboratuvar test sonuçlarının tekrarlanabilirliği ve sınırlı olarak doğruluğunu ölçmek; DKD ise sonuçların metodlar-arası uyumunu ve doğruluğunu değerlendirmek için kurgulanır. (WHO, Quality Management System Handbook 2011)

Detaylar için tıklayınız.

İÇ KALİTE KONTROL        DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME