BOME

Biyotinidaz Reaktif KitiBR071190 Biyotinidaz Reaktif Kiti Kolorimetrik 4800 test

Bu reaktif yeni doğan taramalarında biyotinidaz eksikliğinin bakılması için filtre kağıdına emdirilmiş kan numunelerinde biyotinidaz aktivitesi yarı kantitatif tespiti amaçlı kullanılmaktadır. Günümüzde ABD ve diğer 30 ülkedeki tüm yeni doğan tarama programlarımda biyotinidaz eksikliği taranmaktadır. Neredeyse tüm programlarca kullanılan tarama metodu kurutulmuş kan numunesindeki biyotinidaz aktivitesinin kolorimetrik tanısı prensibine dayanır, ülkeler kendi cut off (eşik) değerlerini ve takip protokollerini oluşturmuşlardır.